Generelle oplysninger

Juridisk navn: SYQLE

Organisationsform: Enkeltmandsvirksomhed

CVR. nr.: 36647604

Adresse: Att. Hebsgaard Crillesen, Funkiavej 7, st tv, 2300 København S

E-mailadresse: kontakt@syqle.dk

Telefonnummer: 30220033

Etableringsår: 2015

Betaling

Betaling kan foretages med betalingskorttyperne VISA, VISA Electron, MasterCard og Maestro. Der kan derudover betales med bankoverførsel og MobilePay. OBS, VÆR OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE! Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen. Læs hvorfor her. OBS, VÆR OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE! Betaling med MobilePay kan kun lade sig gøre hvis det kort der er tilknyttet MobilePaykontoen opfylder kravene til korttyperne der er nævnt ovenfor. Betaling med MobilePay kan derudover kun foretages ved at rette henvendelse om ønsket herom til kontakt@syqle.dk eller ved at udfylde kontaktformularen på hjemmesiden (tryk her), for derefter at få tilsendt nummeret der kan benyttes til betaling med MobilePay.

Levering

Da der er tale om køb af en serviceydelse og derfor ikke et fysisk produkt, betragtes varen som leveret når kunden har modtaget en bekræftelse på købet pr. e-mail. Kunden skal kunne fremvise denne bekræftelse ved deltagelsen på workshoppen.

Fortrydelsesret

Kunden kan fortryde sit køb frem til senest 7 dage inden afholdelsesdatoen for workshoppen.

Er købet foretaget indenfor de 7 dage før afholdelsesdatoen kan købet ikke fortrydes, da den købte deltagerplads betragtes som værende permanent optaget for den pågældende workshop. Hvis kunden fortryder sit køb før den sidste frist, bedes dette meddeles tydeligt ved at rette henvendelse på enten telefon (30220033) eller e-mail (kontakt@syqle.dk). OBS! Se nederst i handelsbetingelserne for at finde en standardfortrydelsesformular!

Der tages forbehold for at workshoppen kun bliver afholdt ved 10 tilmeldte eller derover. Ved evt. aflysning vil du blive kontaktet pr. e-mail og telefon senest dagen inden datoen for workshoppen.

Refundering

Udeblivelse fra workshoppen udløser ikke mulighed for refundering!

Ved aflysning af workshop

I tilfælde af at workshoppen måtte blive aflyst, vil kunden få mulighed for enten af få en plads på en anden workshop eller få refunderet det fulde beløb der er blevet betalt for pladsen på den aflyste workshop. Kunden vil få direkte besked om aflysningen på den e-mailadresse samt det telefonnummer der blev oplyst ved tilmeldingen.

Undtagelser

Hvis der kan forevises en gyldig lægeerklæring som begrundelse for udeblivelse fra workshoppen, kan kunden tildeles en plads ved en senere workshop. Dette kan lade sig gøre ved at rette henvendelse på enten telefon (30220033) eller e-mail (kontakt@syqle.dk).

Reklamationsret

Da der er tale om et immaterielt produkt tilbydes der ingen reklamationsret. Der er således ingen mulighed for fortrydelse af købet eller nogen anden form for refundering selvom formen, indholdet eller udbyttet af workshoppen ikke levede op til kundens forventninger.

Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

  • Fornavn
  • Efternavn
  • Adresse
  • Postnummer
  • By
  • E-mailadresse
  • Telefonnummer

Registreringen af dine personoplysninger sker med det formål at kunne handle med dig, identificere dig ved afholdelsen af workshoppen, komme i kontakt med dig hvis dette skulle vise sig nødvendigt, samt for at kunne bekræfte at det er dig der har indgået en handel med virksomheden.

Personoplysningerne registreres hos SYQLE og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren for SYQLE har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på http://www.syqle.dk/tilmelding/ er direktøren selv.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til http://www.syqle.dk/tilmelding/ videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos SYQLE har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen, dog forbeholder SYQLE sig rettigheden til ikke at indgå i en handel med personer med en sådan indsigelse. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til SYQLE via e-mailen kontakt@syqle.dk.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til SYQLE via e-mailen kontakt@syqle.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Du kan finde oplysninger om hvordan du klager her, og finde en liste over samtlige klageinstanser her.

 

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

 

Til:

Navn: Martin Johannes Hebsgaard Crillesen

Adresse: Funkiavej 7, st tv, 2300 København S

E-mail: kontakt@syqle.dk

 

Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*):

 

Bestilt den (*)/modtaget den (*):

 

Forbrugerens navn (Forbrugernes navne):

 

Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse):

 

Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir):

 

Dato:

 

(*) Det ikke relevante udstreges