detrigtigespoergsmaal


SYQLEs eksistensgrundlag og formål!

SYQLE er en forkortelse af SYstematic Questioning & LEarning. Navnet er et udtryk for at der i SYQLE bliver arbejdet ud fra en tanke om, at det handler om at stille de rigtige spørgsmål, før man kan finde de rigtige svar. Derudover er det kun ved at lære at spørge målrettet, at man kan opnå viden om og forståelse for et specifikt emne. SYQLE bygger på en overbevisning om, at der findes systematiske måder at spørge sig ind til de rigtige svar. Det er altså muligt at lære hvordan man skal spørge, for at få det svar der reelt besvarer spørgsmålet. Kort sagt er det SYQLEs mål, at udvikle værktøjer til at sætte mennesker i stand til at træffe bedre beslutninger og valg for deres liv. Derudover tilstræber SYQLE at skabe større forståelse for og indsigt i de faktorer, som er med til at influere de valg vi træffer.

SYQLEs formål er på en særlig måde at give disse værktøjer videre til unge, da de i særlig høj grad oplever et øget pres fra samfundet og kulturen om at hurtigt at finde ud af hvad de vil med deres liv. De har derudover i høj grad mange håb og drømme som de ønsker at få opfyldt, men som kan komme under pres på grund af de mange vigtige men hurtige beslutninger de må tage. Det er derfor yderst vigtigt at disse unge mennesker bliver udrustet med værktøjer og en forståelse, der gør at de i nemmere kan træffe gode valg for deres liv og karriere, på en måde som er overskuelig og lige til for dem.

 

Historien bag SYQLE!

Jeg flyttede til Københavnsområdet i 2008 for læse til ingeniør på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Der læste jeg i nogle år, indtil jeg fandt ud af at udsigten til at komme ud og arbejde som ingeniør ikke motiverede mig. Jeg stoppede derfor på studiet, for at finde ud af hvilken karriere jeg i stedet ønskede at forfølge. For at hjælpe denne proces i gang, fandt jeg arbejde i en børnehave, for at komme helt væk fra studiemiljøet. I løbet af denne periode på omkring et halvt år, fandt jeg frem til en uddannelse på Copenhagen Business School (CBS), som kombinerede erhvervsøkonomi og sociologi, som tiltalte mig enormt meget. Jeg startede derfor på bacheloren, Business Administration & Sociology, i 2011, og blev færdig med den i 2014. At skifte fra DTU til CBS var det helt rigtige valg for mig, og jeg nød studierne på CBS til fulde, og jeg glædede mig hvert semester til at lære mere og jeg kunne rent faktisk nyde at gå til eksamen. Skiftet satte dog også andre tanker i gang hos mig. Hvordan var jeg mon endt på DTU og ingeniørstudiet, når det nu havde vist sig at det alligevel slet ikke var noget for mig? Efterhånden som tankerne voksede satte de en længere refleksion i gang omkring det at træffe valg og de faktorer der spiller ind når vi træffer beslutninger. Dette udviklede sig til en overbevisning om at der er store huller og mangler i den vejledning unge og gymnasieelever får i dag. Og det er for den sags skyld ikke kun unge, men også mange voksne som ikke reflekterer over hvad, hvordan og hvorfor de træffer de valg de gør. Ud fra disse tanker og denne overbevisning kom ideen om SYQLE, som skulle have til formål særligt at hjælpe unge og gymnasieelever til at få den bedste start på deres karrierevej, ved at hjælpe dem til at kunne træffe de bedste beslutninger for dem selv.

 

Personen bag SYQLE!

SYQLE | Founder and OwnerJeg hedder Martin, er født i 1987, gift og bor på Amager. Jeg forsøger at leve mit liv til fulde og gøre mit bedste til at være motiveret af det jeg laver og passioneret omkring det. Når jeg er motiveret og passioneret er jeg også glad, hvilket er til gavn for mig selv og til glæde for de mennesker jeg har i mit liv. Jeg har både nogle livsprincipper og kerneværdier som jeg gør mit bedste for at bygge mit liv op omkring.

Mine fire livsprincipper:

Disse fire principper minder jeg jævnligt mig selv om og funderer over. Jeg gør mit bedste for at leve efter dem, fordi jeg så oplever større glæde og mere begejstring, og jeg er også overbevist om at de styrker og bringer værdi ind i mine relationer med andre mennesker. Disse principper er nært beslægtede med mine kerneværdier.

  1. Ingen bekymringer
  2. Drøm større
  3. Vær forberedt på hvad der kan ske
  4. Lyt to gange før der handles

Mine fire kerneværdier:

Ærlighed

Ærlighed kan være meget svært fordi det ikke altid er behageligt at fortælle mennesker sin ærlige mening om ting, eller fordi ærlighed nogle gange kræver at man afslører sig selv og ens begrænsninger. På trods af smerten og vanskelighederne som ærlighed kan medføre, så tror jeg på at det er af største betydning at stræbe efter. Hvis man vil have sunde og vedvarende forhold, er ærlighed en af de mest fundamentale ting man bliver nødt til at bygge på, hvad enten det er hjemme, blandt venner eller på jobbet.

Medfølelse

Medfølelse er ikke et særligt moderne ord. Jeg er ikke engang sikker på at særligt mange mennesker forstår meningen af medfølelse. Sympati er at have ondt af folk der er blevet såret, empati er at forstå folk der er blevet såret, og medfølelse er at føle den samme smerte som mennesker der er blevet såret. Sympati og empati er noget de fleste mennesker ønsker at vise, og det er præcis problemet; at det er noget man viser; man har ikke følelsesmæssigt investeret sig selv. Medfølelse er noget du føler, og du kan kun føle det hvis du vover at investere dig selv følelsesmæssigt i mennesker. Kun ved at elske mennesker kan man have medfølelse med dem.

Ære

Vi lever i en meget selvcentreret verden i dag, hvor målet er at stige i graderne på jobbet og at have et flot CV. Derfor mener jeg at det er meget vigtigt at huske at ære de mennesker der er gået foran mig og ære de mennesker der har investeret i mig, og som har gjort det muligt for mig at være der hvor jeg er i dag.

Tillid

Tillid, eller god tro, til mennesker er ofte misforstået og tolket som naivitet. Der er ingen tvivl om at man nogle gange bliver snydt når man viser tillid til mennesker, særligt hvis man ikke kender dem. Selvom det er tilfældet, mener jeg at det er meget vigtigt at vælge at have tillid til mennesker. Tillid viser at man tror på en person og faktisk værdsætter deres mening. Samfund verden over bliver mere og mere multikulturelle og -etniske, hvilket betyder at den naturlige reaktion fra de fleste mennesker er at vise mindre tillid, fordi det bliver sværere for os at kategorisere mennesker og forholde os til dem og de forskellige kulturelle bag-grunde. Så hvis vi ikke aktivt vælger at have tillid til mennesker, vil vi langsomt men gradvist få mere mistillid og blive mere mistænksomme. Derfor mener jeg at tillid er noget vi bliver nødt til at kæmpe for.