TILBAGE | RESSOURCER

 

VÆRKTØJER TIL UDDANNELSESVALG!

UddannelsesGuiden

PLUS: God hjemmeside til at få en fornemmelse af hvilke forskellige muligheder der er inden for forskellige uddannelsesretninger.

MINUS: Siden kategoriserer hovedsageligt uddannelserne baseret på interessegruppe. Det kan efter min mening godt være lidt misvisende, da ens interesser ikke nødvendigvis er konstante, men kan ændre sig som man bliver ældre og opdager nye spændende ting. Derudover er siden ikke ubetinget god til at give en et godt overblik over mulighederne.

Find UddannelsesGuiden her!

UddannelsesGuiden | Adgangskortet

PLUS: Dette er et godt værktøj til at få et overblik over hvilke muligheder du har, baseret på niveauerne af de fag du har haft. Det kan åbne op for nye overvejelser om uddannelser og karriereveje du ikke selv har tænkt på.

MINUS: Værktøjet hjælper ikke med at indsnævre mulighederne, hvilket kan gøre at det potentielt skaber mere forvirring omkring det valg du skal træffe, i stedet for at gøre processen nemmere.

Find Adgangskortet her!

UddannelsesGuiden | JOBKOMPASSET

PLUS: Værktøjet er godt til at finde inspiration og ideer til hvilke forskellige jobmuligheder der er inden for forskellige karriereveje og jobområder.

MINUS: Det kan være svært at finde information om et specifikt job man gerne vil undersøge.

Find JOBKOMPASSET her!

UddannelsesGuiden | UddannelsesZOOM

PLUS: Værktøj med stort potentiale i forhold til at kunne sammenligne uddannelser på forskellige parametre.

MINUS: Værktøjet er ikke færdigudviklet endnu, og der mangler stadig meget information omkring mange af uddannelserne før det er muligt rigtigt at sammenlige dem. Derudover kan selve opsætningen af værktøjet være lidt forvirrende. Jeg vil dog anbefale dig at holde øje med UddannelsesZOOM, så du kan tage det i brug når det forhåbentlig inden længe bliver mere anvendeligt.

Find UddannelsesZOOM her!

Du kan læse mere om planen for UddannelsesZOOM her!

 

TILBAGE | RESSOURCER

 

KENDER DU TIL ANDRE GODE VÆRKTØJER SOM DU SELV HAR BRUGT ELLER SOM DU TÆNKER ANDRE KUNNE FÅ GLÆDE AF? HAR DU GJORT DIG TANKER OM HVORDAN DU SELV VIL TRÆFFE GODE VALG? SKRIV DINE FORSLAG, TANKER OG IDEER HERUNDER, SÅ VI ALLE KAN HJÆLPE HINANDEN TIL AT BLIVE BEDRE TIL AT TRÆFFE VALG!

Del hvad du har på hjerte:

*