Hvad kan workshoppen?

Formålet med workshoppen er, at deltagerne tilegner sig den nødvendige viden om og erfaring med de værktøjer der bliver præsenteret, således at de selv kan gå hjem bagefter og være i stand til at bruge værktøjerne i konkrete situationer på egen hånd. Workshoppen består således af et sammenspil mellem undervisning og øvelser for at få det bedste og mest optimale udbytte. Der vil være en naturlig dialog mellem underviseren og deltagerne, for at sikre at alle der kommer på workshoppen fuldt ud har forstået, hvordan de forskellige modeller og værktøjer kan anvendes, samt føler sig bekendte med og trygge i selv at bruge dem. Af denne grund kan der kun være 20 deltagere på en workshop, for at sikre at der bliver plads til og mulighed for dialog og spørgsmål.

 

Beskrivelse af workshoppen!

Workshoppen er skruet sådan sammen, at den primært henvender sig til unge og gymnasieelever, som står overfor den vanskelige situation, at skulle vælge en uddannelse, job eller karrierevej. På workshoppen får deltagerne mulighed for at arbejde konkret med den situation og det valg den enkelte står overfor, ved at bruge de redskaber der bliver præsenteret i de øvelser der er en del af workshoppen. De værktøjer og modeller deltagerne bliver introduceret for, kan dog bruges bredere og til mere end at vælge uddannelse, da værktøjerne kan bruges i langt de fleste situationer der kræver et valg. Workshoppen er inddelt i fire sessioner, som hver består af en undervisningsdel og en øvelsesdel. Sessionerne beskrives nærmere herunder.

Session 1: Min nuværende situation – Hvor er jeg?

Denne session har fokus på at skabe forståelse for, hvor man egentlig er i samfundet og i uddannelsessystemet, når man går på eller er færdig med gymnasiet. Denne forståelse er et vigtigt skridt på vejen mod at kunne tage en kvalificeret og velbegrundet beslutning for sit senere valg af uddannelse. Det gør én i stand til at kunne vurdere hvad der er vigtigt at lægge mærke til fra tiden på gymnasiet, og hvad der er knap så vigtigt og som derfor kan forvirre eller bringe en på afveje i sine beslutninger.

Session 2: Min person – Hvem er jeg?

I denne session handler det om at få en basal men dog fundamental viden om sig selv, og hvilke ting der virkelig betyder noget for én. Vi er alle forskellige og der er særlige aspekter af os hver især, som vi ikke må gå på kompromis med, hvis vi skal have os selv med i de valg og beslutninger vi træffer. Fokus for denne session er således at få en større forståelse af, hvordan vi som mennesker hænger sammen, og hvordan vi selv kan sørge for ikke at komme i konflikt med os selv men i stedet forblive i balance.

Session 3: At forme min person – Hvem vil jeg være?

Den tredje session fokuserer på fremtiden, med henblik på at starte en refleksion omkring hvilken person man kunne tænke sig at udvikle sig til, og som man vil stræbe efter at blive. Altså hvilke tanker man har omkring hvordan den bedste udgave af sig selv ser ud og kan være. Refleksionen er i sig selv en vigtig del af formålet med denne session. Samtidig er denne refleksion også en vigtig brik i det helhedsbillede man nødvendigvis må danne sig af sig selv og sin fremtid, for derved at kunne træffe de bedste valg for sit liv og gøre beslutningsprocesser mere målrettede.

Session 4: At forme min fremtid – Hvor vil jeg være?

Den sidste session har et fremadrettet fokus, i forhold til at forstå hvordan og hvorfor ens person bør gå hånd i hånd med ens karrierevalg. Derudover vil der være fokus på at forstå, hvordan man kan holde sig selv motiveret i sin stræben efter de mål man sætter for sit liv. Denne session bygger på de forrige sessioner, og vil binde dem sammen således, at deltagerne kan gå hjem bagefter med en helt klar forståelse af, hvordan og i hvilke situationer de kan bruge de værktøjer de har lært og er blevet introduceret til på workshoppen.

 

TILMELD DIG WORKSHOPPEN!

FIND ANDRE RESSOURCER!